Hạt giống Măng tây xanh MW 508 - Gói 1000 Hạt

Hạt giống Măng tây xanh MW 508 - Gói 1000 Hạt

510,000đ /1000 Hạt