Hạt giống Măng tây tím CA 871 - Gói 1000 hạt

Hạt giống Măng tây tím CA 871 - Gói 1000 hạt

550,000đ