Hạt giống Khổ qua trắng lai 590AQ - Gói 10gr

Hạt giống Khổ qua trắng lai 590AQ - Gói 10gr

75,000đ /10gr(~45 hạt)