Hạt giống Dưa lưới ruột xanh F1 515AQ - Gói 10gr

Hạt giống Dưa lưới ruột xanh F1 515AQ - Gói 10gr

195,000đ /~420 Hạt