Hạt giống Đu đủ ruột vàng F1 Casa - Gói 65 Hạt

Hạt giống Đu đủ ruột vàng F1 Casa - Gói 65 Hạt

315,000đ /65 Hạt