Hạt giống Cà chua cherry đỏ F1 584AQ - Gói 1gr

Hạt giống Cà chua cherry đỏ F1 584AQ - Gói 1gr

185,000đ /1gr ~ 730 hạt