Sản phẩm

  1. Hạt giống Bầu lai F1 Rado 49 - Gói 10gr -23% 0ff
  2. Hạt giống Bầu xị lai F1 - Gói 10gr -31% 0ff
    Hạt giống Bầu xị lai F1 - Gói 10gr
    55.000đ 80.000đ
    10gr(~60 hạt)
  3. Hạt giống Củ dền đỏ - Gói 20gr -15% 0ff
  4. Hạt giống Đu đủ vỏ vàng Vĩnh Thành - Gói 20 hạt -13% 0ff