0937.006.002(Zalo) 0937.006.002(Zalo) Bán hàng 1
0964.006.002(Zalo) 0964.006.002(Zalo) Bán hàng 2
Hotline CN Tân Bình 81 Tân Hải, Phường 13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Hotline CN Tân Phú 387 Kênh Tân Hóa, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM